Täite-/ pankrotimenetlus

Legispro Õigusbüroo spetsialistid aitavad teid järgmiste küsimuste lahendamisel:

– pankrotimenetluse algatamine
– pankrotimenetluses osalemine
– nõudeõiguste teostamine pankrotimenetluses
– võlgade ja kohustuste ümberkujundamine
– ettevõtete saneerimine ja saneerimismenetluses osalemine
– õiguste teostamine täitemenetluses
– kohtutäituri otsuste ja tegevuste vaidlustamine
– järelevalve kohtutäituri tegevuse üle.