Tööõigus

Meie büroo tööõigusele spetsialiseerunud nõustajad annavad kiiret ning praktilist nõu töösuhete õigusmaastikul. Anname nõu kõigis töösuhetega seotud küsimustes ning aitame:

– Koostada töölepinguid, kollektiivlepinguid, ametijuhendeid, töökorralduseeskirju jpm;
– Esindamisel tööõigusvaidluste lahendamisel (sh Töövaidluskomisjonides, kohtutes);
– Töösuhete lõpetamisel;
– Kaitsta konfidentsiaalset informatsiooni ja intellektuaalset omandit ka pärast töösuhete lõppu.