Ühinguõigus

Pakume õigusabi nii elementaarsete toimingute juures nagu osaühingu asutamine või registertoimingud, kui ka raskemate õigussuhete reguleerimisel äriühingute valitsemis- ja juhtimisküsimustes.

Legispro Õigusbüroo pakub kõiki ühinguõigusega seotud teenuseid, sealhulgas:

– äriühingute asutamistoimingud
– aktsionäride (osanike) vaheliste suhete reguleerimised
– juhatuse ja nõukogu liikme lepingud
– kapitali suurendamine ja vähendamine
– juhatuse, nõukogu ja üldkoosoleku (osanike koosoleku) otsuste ja protokollide koostamine
– registritoimingud
– ühingute likvideerimised
– pankrotiõigusega seotud küsimuste lahendamine.