VÕS / Lepinguõigus

Pakume oma klientidele nõu ka lepingute koostamisel ja tingimuste läbirääkimistel, sh:

– eellepingud ja kavatsuste protokollid
– müügi-, vahetus-, kinke- ja pärandamislepingud
– üüri- ja rendi- ja laolepingud, tasuta kasutamise lepingud
– laenu-, krediidi- ja liisingulepingud, muud finantseerimiselepingud
– käendus- ja garantiilepingud, hüpoteegi seadmise lepingud
– teenuste osutamise lepingud (töövõtu- (sh ehitus-), käsundus- (sh juhatuse liikme), agendi-, komisjoni-, veo-, hoiu-, ekspedeerimis-, tervishoiuteenuse osutamise jms lepingud)
– seltsingu- ja muud koostöölepingud
– kahjunõuded
– nõuete loovutamise ja kohustuste ülevõtmise lepingud, ettevõtte üleminek
– lepinguvälised kohustused (kahju hüvitamine, alusetu rikastumine jms).