Perekonnaõigus

Eestis peamiseks perekonnaõigust reguleerivaks õigusaktiks on Perekonnaseadus. Perekonnaõiguse puhul on õigusnõustaja poole pöördumiseks peamiselt kolm põhjust – esiteks lastega seonduv vaidlus  nagu hooldusõiguse jagamise küsimused ja elatise sissenõudmise probleemid, teiseks abielu lahutamine ning ühisvara jagamine ja kolmandaks pärimisõigus.

LegisPro Õigusbüroo abistab kliente kõikides perekonnaõiguse valdkondades, sealhulgas:

– Abieluvaralepingu koostamisel
–Abielu lahutamisel
–Ühisvara jagamisel
–Lastega seonduvates vanemate õigustes ja kohustustes (hooldusõigus, otsustusõigus, elukoht, ülalpidamiskohustus jms).